Toelichting bij de oproep voor handtekeningen

we citeren uit onze oproep:

[...]

Bij genetische manipulatie van planten en dieren gebruikt men meestal genen (DNA) van virussen en bacterien, waarvan altijd gedacht werd dat die genen geen effect konden hebben op mensen.

Nu is gebleken dat dit niet klopt!

1. Er is vastgesteld dat wanneer u genetisch gemanipuleerd voedsel eet, slechts een deel van het ingebouwde virus-DNA afgebroken wordt in de spijsvertering: het kan opgenomen worden in uw lichaam en indien het zich nestelt in uw eigen DNA, kan dat zelfs leiden tot ziekte. [Noot 3:

 • Gen van Maïs naar Kip
 • Plantenvector mogelijk actief in mens
 • Aan muizen gevoerd viraal DNA bereikt witte bloedcellen, milt en levercellen en wordt in het genoom van de muizencellen verwerkt. ]

  2. Ook kan dit virus-DNA een nieuwe verbinding aangaan met bestaande ziekte-verwekkers, waardoor nieuwe ziekte kan ontstaan. [Noot 4:

 • gezonde wetenschap? (lange tekst ...genetisch gemodificeerde planten met virale genen aan boord recombineerden met besmettelijke virussen wat leidde tot de vorming van nieuwe virussen...) ]

  3. Deze "kunstmatige" genen kunnen zich tot 10 miljoen maal (!) sneller in het milieu verspreiden dan "natuurlijke" genen. [Noot 5:

 • 12 argumenten (Engelstalig) ]

 • Voor meer informatie kunt u bijvoorbeeld kijken op www.talk2000.nl/docu van Jongeren Milieu Aktief
  en ook op www.platformgentechnologie.nl van het Nederlands Platform Gentechnologie.