Uittreksel geredigeerd en vertaald door W. Kuiper
á (Brontekst december 2001: http://www.i-sis.org/Agrobacterium.shtml )
Isis-Hoofdpagina:
http://www.i-sis.org.uk/

 

 

Algemeen Gebruikte Plantenvector Injecteert Genen in Menselijke Cellen

 

De wetenschappelijke gemeenschap heeft altijd aangenomen dat Agrobacterium, een algemeen gebruikte vector voor genoverdracht in planten, dierlijke cellen niet infecteert, en al zeker geen genen naar hen zou kunnen overdragen. Maar het is nu bewezen dat dit onjuist is. Prof. Joe Cummins waarschuwt dat laboratoriumwerknemers en boeren gevaar lopen.

Agrobacterium tumefaciens is een bacterie die tumoren laat verschijnen op de stelen van ge´nfecteerde planten. De bacterie veroorzaakt de tumors door genen van een tumor veroorzakend plasmide (Ti) over te dragen op de cellen van de ge´nfecteerde plant. (Plasmiden zijn stukjes DNA die zich los van het chromosoom in het celplasma bevinden en makkelijk tussen cellen worden uitgewisseld, Vert). Het Ti-plasmide bezit kwaadaardige genen die ervoor zorgen dat het zich aan cellen hecht en een deel van het plasmide, T-DNA, overdraagt op de plantencel. Het overgebrachte DNA wordt in principe op een onwillekeurige wijze ge´ntegreerd (er is geen zichtbare voorkeur op de plaats van insertie voor een bepaalde code) in de chromosomen van de plant en voegt in de regel bacteriŰle genen toe die de groei stimuleren van plantaardige tumorcellen.

Bij de genetische manipulatie van gewassen (GM), worden de groeistimulerende genen die tumoren veroorzaken vervangen door GM constructen, zoals bijvoorbeeld genen voor weerstand tegen antibiotica, promotors uit plantenvirussen, en genen voor gewenste gewaseigenschappen zoals tolerantie voor verdelgingsmiddelen. Tot heel kort geleden meenden genetici dat Agrobacterium dierlijke cellen niet infecteert, laat staan dat het er genen op zou overdragen. Maar dit is bewezen onjuist te zijn.

Een verhandeling die eerder dit jaar (2001) werd gepubliceerd, doet verslag dat T-DNA kan worden overgebracht op menselijke kankercellen [1]. In feite hecht Agrobacterium zich aan meerdere soorten van menselijke cellen en transformeert hen genetisch. De onderzoekers bemerkten dat in stabiel getransformeerde HeLa cellen de integratie plaatsvond bij de rechtergrens van het Ti-plasmideĺs T-DNA, precies zoals dat zou gebeuren wanneer het wordt overgebracht op het genoom van een plantencel. Dit suggereert dat Agrobacterium menselijke cellen transformeert via een vergelijkbaar mechanisme als dat waarmee het plantencellen transformeert.

De verhandeling toont aan dat kankercellen samen met zenuwcellen en niercellen getransformeerd werden met hetá Agrobacterium T-DNA. Dit soort observaties zijn behoorlijk alarmerend voor hen die in een laboratorium werken met Agrobacterium.

Het is welhaast zeker dat het ge´ntegreerde T-DNA zal optreden als mutageen wanneer het wordt opgenomen in menselijke chromosomen. Kanker kan op gang worden gebracht door activering van oncogenen (d.w.z. kankergenen) of de inactivatie van genen voor het onderdrukken van kanker. Bovendien kunnen de ketens meegedragen in het T-DNA van de transformerende bacterie expressie vinden in de getransformeerde cellen (de virale promotor CaMV is actief bevonden in HeLa cellen [2]) en onder de constructies die op dit moment worden onderzocht bevinden zich onder andere farmaceutisch actieve menselijke genen zoals de interleukins [3].

Het moge duidelijk zijn dat er weinig is ondernomen om te verhinderen dat de transformerende bacteriŰn in het milieu terechtkomen of om zulke blootstellingen in te perken. Ter conclusie, er is nu behoefte aan een onderzoek naar het optreden van kanker onder hen die in het laboratorium en in het veld hebben blootgestaan aan Agrobacterium tumefaciens. Het zou de moeite waard kunnen zijn om arbeidskrachten te onderzoeken op T-DNA ketens.

  1. Kunik T, Tzfira T, Kapulnik Y, Gafni Y, Dingwall C, and Citovsky V. Genetic transformation of HeLa cells by Agrobacterium. PNAS USA, 2001, 98, 1871-87.
  2. Ho MW, Ryan A and Cummins J. CaMV 35S promoter fragmentation hotspot confirmed and it is active in animals. Microbial Ecology in Health and Disease, 2000, 12, 189.
  3. See "GM AIDS virus more deadly" by Joe Cummins & Mae-Wan Ho ISIS Report, July 19, 2001 http://www.i-sis.org.uk/

 

 

For more details contact jcummins@uwo.ca

Brontekst december 2001: http://www.i-sis.org/Agrobacterium.shtml