Gentechnologie in de Verkiezingen
Nederlands Platform Gentechnologie

Gebaseerd op de stemmingen in de Tweede Kamer over de moties van 30-1-2002.van THEORIE...
PvdA VVD CDA D66 Groen-
Links
 SP  Chris-
ten
unie
SGP
pleit voor voorzichtigheid (voorzorgsbeginsel): + + + + + + + +
pleit voor een ethisch kader: + + + + + + + +
wil meer onderzoek naar onbekende effecten: + + + + + + + +
wil een verbod op gewassen die kunnen uitkruisen: - - - - + + + +
wil een verbod (moratorium) totdat veiligheid zeker is: - - - - + + + +
vindt de regeringsnota te vaag om voor beleid te dienen: - - - - - + - -
wil gentech-vrij voedselaanbod stimuleren: + - + + + + + +
wil gentech-vrij voedselaanbod garanderen: - - - - + + + +
wil gescheiden aanvoer van gentech en non-gentech veevoer: + - + + + + + +
wil geen patent op leven + - + - + + + +
is tegen patent op borstkankergen + + + + + + + +

...NAAR PRAKTIJK

(optelsom minus 1)

6 3 6 5 9 10 9 9

Keerkracht wenst u veel wijsheid bij de Tweede Kamer verkiezingen op 15 mei 2002

terug