Laatste nieuws:

Het moratorium is in Barcelona niet aangetast op 15 maart. Wel wordt er in Brussel al druk gespeculeerd over wat er zal gebeuren na 17 oktober 2002. Dan wordt de nieuwe Europese richtlijn voor GMO's (2001/18) van kracht. Iedereen (ook de NGO's) verwacht dat de Commissie dat moment zal aangrijpen om het moratorium buiten werking te stellen.
GMO = Genetisch geModificeerd Organisme = ggo
 
Verkiezingen Tweede Kamer
op 15 mei 2002.
Bekijk onze
stem Wijzer !
  

15 maart 2002 wil(de) de Nederlandse Regering nieuwe toelatingen in gang zetten

Het Europese "moratorium" (d.w.z. geen nieuwe toelatingen) voor genetisch gemanipuleerd voedsel

In Europa is de politiek al jaren bezig strengere regels op te stellen voor genetisch gemanipuleerd voedsel: ietsje strengere controle, ietsje duidelijker etikettering, en een systeem voor traceerbaarheid.

In afwachting van het tot stand komen van die nieuwe regels weigeren 6 Europese landen om in de tussentijd NIEUWE gewassen en producten toe te staan, tot het moment dat deze regels in werking zijn getreden. Dit is wel het minste dat je van een Regering mag verwachten: eerst 'goede' waarborgen voor veiligheid, dan toelating.

De kleinere Politieke partijen in Nederland (SP, GroenLinks, de ChristenUnie en de SGP) willen dat Nederland zich aansluit bij die 6 Europese landen. Zij zouden genetisch gemanipuleerd voedsel het liefst helemaal verbieden, ook na totstandkoming van nieuwe wetten - net als wij (Keerkracht/stopmanipulatie).

E-mail Naam Telefoon Fax Zetels
pvda@kr8.nl dhr Feenstra
mw Swildens
070-318.3025 070-318.2797 45
vvd@kr8.nl mw Terpstra
dhr Udo
070-318.3035 070-318.2924 38
cda@kr8.nl mw Ross
dhr Rietkerk
070-318.3020 070-318.2602 29
d66@kr8.nl dhr Dittrich
mw Augusteijn
070-318.3066 070-318.3625 14
GroenLinks -
SP -
Christenunie -
SGP -
mw Vos
dhr Poppe
dhr Stellingwerf
dhr v.d. Vlies
    samen
24
Tweede Kamer
postbus 20018
2500 EA
's-Gravenhage
TOTAAL 150
De Nederlandse Regering daarentegen is wereldwijd gezien één van de meest ambitieuze landen wat genetische manipulatie betreft: onze Regering wil koploper zijn in de race voor genetische manipulatie al weet niemand waar die naar toe zal leiden.
Het (inmiddels gevallen) kabinet is (was) daarom van plan om op 15 maart 2002, in samenwerking met de Europese Commissie, deze 6 Europese landen onder druk te zetten om nieuwe producten toe te staan: het Europese moratorium te doorbreken.

Dit heeft de steun van de 4 grote partijen, PvdA, VVD, CDA en D66.
Dat hoeven we niet over ons heen te laten gaan! Neem contact op met de Tweede Kamerleden van de grote partijen, per e-mail, fax, brief of telefoon: -
Om de e-mail van Kamerleden niet te overbelasten, hebben wij zelf 4 e-mail adressen aangemaakt die wij regelmatig zullen doorsturen aan de Kamerleden zonder dat hun overige e-mail ontvangst geheel ontregeld wordt.


Voorbeeldbrief - pas 'm aan!

*plaats*, *datum*

Geachte ...,

Ik vernam dat Nederland op 15 maart, in Barcelona, bepleitte om nieuwe 
gentech-gewassen en -producten toe te laten, hoewel 6 andere landen dat 
niet willen zolang er geen betere regels van kracht zijn dan de huidige.

Ik ben erg bezorgd over de (on)veiligheid van deze techniek en persoonlijk 
wens ik ervan verschoond te blijven.  Ik wil voorlopig een verbod op 
gentech-landbouw gezien de onoverkomelijke problemen met uitkruising en 
verspreiding in het milieu.

Wilt u mij vertellen of u bereid bent uw mening te herzien, en de Regering 
op te dragen zich aan te sluiten bij de landen die voorzichtigheid 
voorop stellen?

Ik herinner u eraan dat Nederland mede-ondertekenaar is van het 
voorzorgsbeginsel, dat verplicht dat 'onomkeerbare schade aan het milieu 
moet worden voorkomen als er ernstige twijfel is omtrent de veiligheid, 
ook al is gevaar nog niet wetenschappelijk BEWEZEN.'

Hoogachtend,

...


Voor contactgegevens zie de tabel.
Vragen over deze actie aan: over.barcelona@stopmanipulatie.nl

Laatst gewijzigd: 19-4-2002
Home