(deze pagina is onder constructie)

Keerkracht

Keerkracht is een Vereniging in oprichting, maar nu reeds actief. (Wie dit leest, is lid, zou je kunnen zeggen.) Momenteel steunen wij de actiegroep Stopmanipulatie.nl, voortgekomen uit het Nederlands Platform Gentechnologie.

visie van Keerkracht

De mensheid gaat niet verstandig om met de planeet en met elkaar. We maken de aarde onbewoonbaar voor veel dieren en planten, en uiteindelijk misschien ook voor onszelf. Een derde van de mensheid lijdt honger terwijl een ander kwart van de mensheid zich doodeet aan een overdaad aan chemische voedingsmiddelen uit duistere laboratoria. Er gebeuren veel dingen die het daglicht niet verdragen kunnen. (Om maar iets te noemen: de Verenigde Staten willen verbieden dat fabrikanten op voedsel vermelden wanneer dit NIET bestraald is, omdat dat oneerlijke concurrentie zou zijn.)
Hoe kan dit veranderen?

missie van Keerkracht

Keerkracht wil licht laten schijnen op deze duistere zaken.
Het tij kan gekeerd worden. Dat is niet moeilijk, er zijn genoeg mensen van goede wil. Het is een kwestie van informatie en organisatie. Keerkracht bundelt de krachten en vormt een organisatie tussen gewone burgers onderling. Hiervoor hebben wij onder andere:

Keertij

Ongeveer 1 maal per maand verschijnt Keertij, een electrisch nieuwsbericht dat onthullende feiten meestal koppelt aan een simpele mogelijkheid om er iets aan te doen.

Wanneer u een handtekening zet, kunt u zich in 1 moeite door abonneren op Keertij door het selectie-vakje Ty aan te kruisen.


Keerkracht heeft nog geen girorekening geopend.
Wie toch al financieel wil bijdragen aan actie tegen onverantwoorde toepassing van gen-techniek zou een gift kunnen overmaken aan het Nederlands Platform Gentechnologie. Het NPG geeft een kwartaalblad uit, met nieuws, analyse en achtergronden over genetische manipulatie, genaamd: Genetische Zaken (GZ).

girorekening: 8201522
t.n.v.: Nederlands Platform Gentechnologie, Amsterdam
o.v.v. ofwel:
  1. losse gift
  2. verzoek GZ-1 (en uw adres)
  3. bestaande abonnee, donatie 2002


Contactgegevens Keerkracht: helpdesk@kr8.nl - Tel. 030-231.6566 (evt. voicemail inspreken)