Historie

van de Actie Stopmanipulatie.nl

2000-2001

In 2000 startte de actiegroep Stopmanipulatie.nl als onderdeel van het Nederlands Platform Gentechnologie een handtekening-actie om Premier Kok te vragen gentech-voedsel te verbieden. Er is toen gekozen voor het inzamelen van handtekeningen op papier, met naam en adres erbij om de rechtsgeldigheid tegenover de Regering te bewijzen.
Nadeel van deze aanpak waren de logistieke problemen: de Actiegroep had geen middelen om de actie door heel Nederland grote bekendheid te geven, dus de deelnemers moesten zelf handtekeningen inzamelen en formulieren zelf kopieren. Al met al bleek deze aanpak weliswaar succesvol, maar de deelname bleef toch relatief beperkt.

U kunt echter nog steeds kennissen die geen e-mail account bezitten een handtekening laten opsturen volgens de oude formule, ook al is deze oude actie formeel afgesloten per 1-9-2001. Deze sluitingsdatum mag u negeren, we tellen de papieren handtekeningen gewoon mee !

2002

In februari 2002 startte de Actiegroep Stopmanipulatie.nl in samenwerking met Keerkracht de huidige, electrische, actie. We zien nu dus af van het formele aspect, dat handtekeningen op papier moeten staan en voorzien van naam en adres, maar concentreren de actie op het zoveel mogelijk bekendheid geven aan de verborgen schaduwkant van genetisch gemanipuleerd voedsel.

Help ons daarbij! Verspreid de voorbeeld-oproep.