Genetisch veranderde gewassen en hun eigenschappen 
verspreiden zich nu al onomkeerbaar in het milieu, 
terwijl niemand enige garantie kan geven dat de 
nadelige gevolgen binnen de perken zullen blijven.

Wij EISEN dat de Regering het huidige ggo-voedsel 
en -teelt verbiedt, en als zij dat niet mocht kunnen,
dat zij dan het publiek de waarheid vertelt over 
genetisch gemanipuleerd voedsel en zorgt voor goede 
etikettering, zodat het publiek zelf kan zorgen 
dat ggo-voedsel verdwijnt.

Teken voor
gentech-vrij voedsel

Op het volgende scherm kunt u door het invullen van uw naam en e-mail adres nevenstaande tekst ondertekenen. Op een geschikt moment bieden we de Regering de handtekeningen aan.
Op het invulformulier vult u in:
 1. ...uw naam en e-mail adres.
  (Uw e-mail adres wordt niet doorgegeven aan derden, en u krijgt geen e-mail van ons TENZIJ u aankruist dat te willen. Wij gebruiken mailing-list software van KEERTIJ-L om geautomatiseerd te voorkomen dat er 'valse' handtekeningen worden gezet.)
 2. ...of u de actie steunt (Ja_Stop_Ggo-Voedsel aangekruisd) of juist niet (Nee_Ga_Door_Met_Ggo-Voedsel aankruisen).
 3. ...of u gratis, tot wederopzegging, het maandelijks nieuwsbericht 'KEERTIJ' (Ty) van Keerkracht wilt ontvangen.
 4. ...of u extra informatie wilt ontvangen over de bijbehorende deel-acties:
  1. _Europees_Moratorium_15-3-2002 (eis veiligheid voorop van PvdA,VVD,D66,CDA)
  2. _Ggo-Boycott_Info (producten vermijden die genetisch gemanipuleerd zijn)
  3. _Referendum_Info (gentech-voedsel gaat in tegen de wil van de meerderheid van de bevolking)
  4. _Tweedekamerverkiezingen2002 (als de Paarse partijen minder zetels krijgen is er misschien meer mogelijk)

-> GA DOOR of lees eerst de veelgestelde vragen als u nog twijfelt...